در حال بارگزاری ...

چوبینه های توفیق

قاب چوبی

قاب چوبی بزرگ

بچه های مدرسه توفیق به کمک معلم شان محصولات چوبی ساده ای مثل قاب عکس، آینه، سه پایه، نردبان و کرسی را تولید می کنند.

ادامه مطلب »
سه پایه

سه پایه چوبی

بچه های مدرسه توفیق به کمک معلم شان محصولات چوبی ساده ای مثل قاب عکس، آینه، سه پایه، نردبان و کرسی را تولید می کنند.

ادامه مطلب »
آینه

آینه چوبی

بچه های مدرسه توفیق به کمک معلم شان محصولات چوبی ساده ای مثل قاب عکس، آینه، سه پایه، نردبان و کرسی را تولید می کنند.

ادامه مطلب »
چوب

قاب چوبی

بچه های مدرسه توفیق به کمک معلم شان محصولات چوبی ساده ای مثل قاب عکس، آینه، سه پایه، نردبان و کرسی را تولید می کنند.

ادامه مطلب »
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!