در حال بارگزاری ...

عصمت یعقوبی

خانم عصمت یعقوبی متولد سال 1363 روستای باراز خانم عصمت یعقوبی هنر گلدوزی رو از آذر سال 1398 با اموزش های بنیاد سپهر یادگرفته و در گذشته هیچ سابقه ی گلدوزی نداشته اما این هنر رو در دست مادر و مادربزرگ خود دیده . خانم یعقوبی پارچه های طراحی شده ای که بنیاد سپهر ارسال میکنه رو بین زنان روستای باراز تقسیم میکنه و خودش هم در کار گلدوزی به بقیه زنان کمک میکنه . خانم یعقوبی هیچ درآمد دیگری نداره و فقط این کار کمک خرجی براش شده و از این بابت خوشحاله . 

مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!