در حال بارگزاری ...

درباره بنیاد سپهر

بنیاد سپهر

بنیاد سپهر یک سازمان مردم نهاد در خراسان جنوبی است که در سال 1389 ، با مجوز از استانداری خراسان جنوبی تاسیس شده و در زمینه ی توانمندسازی و توسعه کسب و کارهای خرد فعالیت دارد.

ماموریت سپهر

ماموریت سپهر حمایت از جوانان و بانوان مستعد به منظور شکل گیری کسب و کارهای خرد و ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی در محدوده استان خراسان جنوبی و شهرستان قاین است تا در مسیر توانمندسازی قرار گیرند.

چشم انداز سپهر

ما می خواهیم در ایجاد جامعه ای فعال از نظر اقتصادی اثرگذار باشیم به این معنا که جوانان صاحب ایده، با انگیزه و دارای مهارت های فردی و تخصصی داشته باشیم که از هر فرصتی برای شروع کسب و کار بهره می گیرند و بنیاد سپهر نیز یک نهاد تخصصی، خوشنام، حرفه ای و فعال در زمینه ترویج کارآفرینی در بین نوجوانان و جوانان و یک نهاد تخصصی و پشتیبان کسب و کارهای خرد در استان خراسان جنوبی باشد.

هدف سپهر

کمک به تغییرات اجتماعی با رویکرد توانمند سازی و توسعه کسب و کار و کار آفرینی به منظور تحقق توسعه بوم آورد در بین ۵۰۰ نفر از جوانان، زنان و نوجوانان استان خراسان جنوبی تا سال ۱۴۰۲

با بنیاد سپهر بیشتر آشنا شوید:  www.sepehrngo.com

مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!